رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نوروز در باستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوروز در باستان

   
 

   نوروز در باستان 

{flv}noroozdarbastan{/flv}

 

                      

بنا بر اساطیر ایران جشن های آیینی ایران توسط پادشاهان و بزرگان ایران بنیان نهاده شد. مثلا جشن صده توسط هوشنگ پیشدادی در چهلمین روز زمستان یعنی پنجاه شب روز مانده به عید به علت کشف آتش بنیان نهاده شد. یا جشن مهرگان به علت پیروزی  فریدون فرخ بر ضحاک بنیان نهاده شد.

بعد از آن جشن عید نوروز است که یکی از بزرگترین جشن های بشریت است  که سال نو را اعلام میکند بطوری که سازمان ملل نخستین روز فروردین را  به عنوان روز زمین و سیزدهم فروردین را روز طبیعت اعلام میکند .

     

این نام گذاری به خاطر اساطیر ما نیست بلکه در گذشته بدلیل گردش زمین بدور خورشید است چون اعتدال بهاری در این روز اتفاق می افتد یا سیزدهم فروردین روزی است که طبیعت شکفته می شود.  

به عنوان مثال در زمستان چله بزرگه  زمانی است که سرما به اوج خود میرسد  یا در پایان زمستان می گفتند سرمای "ننه پیره" یعنی سرمای آخر زمستان.

جشن نوروز توسط جمشید جم بزرگترین پادشاه پیشدادی ایران که در دو نامه باستانی "اوستا" و "ریبگودای هندی" از او یاد شده است . و یکی از کارهای بزرگ او بنیان نهادن نوروز بوده است. در "شاهنامه فردوسی" نیز از او یاد شده است .

به فر کیانی یکی تخت ساخت        چه مایه بدو گوهر اندر نشاند

که چون خاستی دیو برداشتی          ز هامون زگردون برافراشتی