رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نوازندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نوازندگی

 

نوازندگی سنتی با دف و نی یکی از گروه های موسیقی سنتی استان مرکزی است که در اکثر جشن ها و اعیاد اجرا می شود.