جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

نهم اردیبهشت ، روز ملی شوراها - نمایش محتوای خبر

 

 

نهم اردیبهشت ، روز ملی شوراها

نهم اردیبهشت ، روز ملی شوراها

در تقویم رسمی کشور روز نهم اردیبهشت ماه به عنوان روز شوراها نامگذاری شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ارک ؛ مطابق اصل ششم قانون اساسی شیوه اداره امور کشور بر اساس آراء عمومی است و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم مد نظر قرار گرفته است.
اولین انتخابات رسمی شوراها در چارچوب اجرای قانون اساسی روز هفتم اسفند ۱۳۷۷ در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار نفر اعضای اصلی و علی البدل از سوی مردم برگزیده شدند و این روند تا به امروز ادامه داشته است .
اما از مهمترین وظایف شورا ها را می توان به انتخاب شهردار برای مدت چهار سال ، بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای در حوزه شهری و روستایی ، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری ، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانها و برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی نام برد.

با توجه به نزدیک شدن به انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا مردم هم از منتخبین شوراها انتظاراتی دارند.