جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نهمین نمایشگاه تخصصی دام طیور کشاورزی - نمایش محتوای خبر

 

 

نهمین نمایشگاه تخصصی دام طیور کشاورزی

نهمین نمایشگاه تخصصی دام طیور کشاورزی

نهمین نمایشگاه تخصصی دام طیور کشاورزی

 

نهمین نمایشگاه تخصصی دام طیور کشاورزی و آفات نباتی گشایش یافت.

این نمایشگاه تا 29 آبان در نمایشگاه بین المللی غرب کشور در اراک دایر است.