رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

نمایش کوتاه وروجک - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش کوتاه وروجک

نمایش کوتاه وروجک

 
 

نمایش رادیویی وروجک با موضوعی اخلاقی در واحد نمایش صدای شبکه آفتاب استان مرکزی تولید و پخش شد

این نمایش قصه مردی است که قصد دارد با تماس تلفنی با دوستش صحبت کند اما حضور یک بچه شیطون مانع از این میشود تا بتواند با دوستش صحبت کند.

نمایش رادیویی وروجک را احمد طاهری تهیه کرده و حمید یوسفی و الهه پژوهش فر بازیگران این نمایش بوده اند

گفتنی است نویسندگی نمایش رادیویی وروجک بر عهده حمید یعقوبی بوده است