رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نمایش آخرین کار - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش آخرین کار

نمایش آخرین کار

 
نمایش رادیویی آخرین کار با موضوعی نوع دوستی در واحد نمایش صدای شبکه آفتاب استان مرکزی تولید و پخش شد

این نمایش روایت قصه استادی نجار است که در کار خود خبره و ماهر است و قصد بازنشستگی دارد

صاحب کار او به عنوان اخرین کار از او میخواهد کلبه چوبی بسازد زیرا قصد دارد آن را به کسی هدیه بدهد. استاد بعد از اتمام کار متوجه میشود ...

نمایش رادیویی آخرین کار به تهیه کنندگی احمد طاهری در یک قسمت هشت دقیقه ای در شبکه آفتاب تولید شد

دیگر عوامل برنامه:

بازیگران: سید محمد محمدی، حسین شاه میرزایی

نویسنده: سید محمد محمدی