رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر

شناسه : 261896408

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر با هدف آگاه سازی خانواده ها با این پدیده شوم در بوستان ملت اراک گشایش یافت.

این نمایشگاه تا پایان تابستان دایره است.