رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر

نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر با هدف آگاه سازی خانواده ها با این پدیده شوم در بوستان ملت اراک گشایش یافت.

این نمایشگاه تا پایان تابستان دایره است.