جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نماهنگ بهترین آموزگار - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نماهنگ بهترین آموزگار

بهترین آموزگار

خواننده: حجت اشرف زاده

آهنگساز : محسن حسینی

شاعر : اسماعیل امینی

کاری از فرهاد فخر بخشاشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __