رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

نماهنگ احسن الخالقین - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نماهنگ احسن الخالقین

نماهنگ احسن الخالقین با صدای محمد عبدالحسینی ویژه مبعث  و در شان و منزلت حضرت محمد صلی الله علیه وآله در دفتر موسیقی و سرود سازمان تهیه شده است