جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

نماز جمعه فراهان - نمایش محتوای خبر

 

 

نماز جمعه فراهان

نماز جمعه فراهان

نماز جمعه فراهان

 

خطیب جمعه فراهان با رعایت اخلاق انتخاباتی توسط داوطلبان گفت :کاندیداها و طرفداران انها از تخریب دیگر داوطلبان خوداری کنند و فقط برنامه های خود را اعلام کنند .

وی افزود: مردم به قول و وعدهای داوطلبان اعتماد دارند و با حضور پرشور در انتخابات توطئه دشمن را خنثی می کنند.