جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

نماز جمعه ساوه - نمایش محتوای خبر

 

 

نماز جمعه ساوه

نماز جمعه ساوه

نماز جمعه ساوه

ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺣﺴﯿﻨﯽ امام ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻭﻩ ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ را ﺭﮐﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﺸﻮﺭ دانست و گفت : خدشه وارد کردن به ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ، ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ را تضعیف می کند.