جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

نماز جمعه زرندیه - نمایش محتوای خبر

 

 

نماز جمعه زرندیه

نماز جمعه زرندیه

نماز جمعه زرندیه

 

امام جمعه زرندیه با محکوم کردن سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، گفت: سلب تابعیت از این مبارز توسط حاکمان دیکتاتور بحرین  که با حمایت آمریکا و عربستان انجام شده نشانه های سقوط و از هم گسیختگی حکومتهای جبار و فاسد است