جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

نماز جمعه خمین - نمایش محتوای خبر

 

 

نماز جمعه خمین

نماز جمعه خمین

نماز جمعه خمین

امام جمعه خمین گفت: امریکا برای ایران هراسی و مسلمان کشی پول حاصل از منابع کشور مسلمان نشین عربستان را می گیرد و ابزارهای کشتار جمعی و تسلیحات در اختیار این رژیم خبیث می گذارد تا مسلمانان را قتل عام کند.