جهش تولید | دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹

نمازجمعه فراهان - نمایش محتوای خبر

 

 

نمازجمعه فراهان

نمازجمعه فراهان

نمازجمعه فراهاننمازجمعه این هفته درفراهان به امامت حجت الاسلام درستکاربرگزارشد.

خطیب جمعه فراهان با اشاره به اقتدار داخلی واستحکام درونی کشور در دوره پساتحریم گفت: دراقتصاد وسیاست های اقتصادی بایدبه گونه ای عمل کرد که استعدادهای داخلی کشورشکوفاشود واستحکامی در درون ایجاد شود واین نگاه درکشور اقتصاد را به اقتصاد مقاومتی تبدیل می کند.