جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

نفرات برتر دو و میدانی استان مرکزی معرفی شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

نفرات برتر دو و میدانی استان مرکزی معرفی شدند

نفرات برتر دو و میدانی استان مرکزی معرفی شدند

نفرات برتر دو و میدانی استان مرکزی معرفی شدند

 

مسابقات دو و میدانی استان مرکزی در یازده ماده با معرفی نفرات برتر به پایان رسید .

در رده سنی بزرگسالان این رقابتها هاشم یادگاری ،حمید مالکی و حسن اطهریان هر سه از خمین ،مجید شفیعی و رحیم رستگاری از اراک، عمار تنها، حجت ناصر رمضانی و محسن ابراهیمی همگی از ساوه و  علی احمدی از شازند در مواد ۱۰۰متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر،۳۰۰۰متر، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، پرش طول و پیاده روی سه کیلومتر عناوین نخست را کسب کردند.

همچنین هاشم یادگاری مشترکا در دوماده ۱۰۰ متر و پرش طول و رحیم رستگاری نیز به طور مشترک در دو ماده ۱۵۰۰ متر و ۳۰۰۰ هزار متر مقام نخست نخست را کسب کردند.