جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

نظارت بازرسی استان بر عملکرد ادارات و مناقصه ها و مزایده ها - نمایش محتوای خبر

 

 

نظارت بازرسی استان بر عملکرد ادارات و مناقصه ها و مزایده ها

نظارت بازرسی استان بر عملکرد ادارات و مناقصه ها و مزایده ها

نظارت بازرسی استان بر عملکرد ادارات و مناقصه ها و مزایده ها

 

بازرس کل استان در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضائیه از ابطال چندین مناقصه به ارزش 23 میلیارد تومان به خاطر رعایت نشدن ضوابط قانونی خبر داد.

بازرس کل استان گفت : در سال گذشته 248 مورد پرونده موردی و 48 مور پرونده مستمر و 1 مورد بازرسی فوق العاده داشتیم و امسال هم 1 مورد بازرسی فوق العاده و 10 مورد بازرسی مستمر در حال انجام است

عشقی گفت : بازرسی موردی به بازرسی های که به خواست و شکایات مردم اطلاعاتی که از سامانه 136 به دست می آید گفته می شود و بازرسی مستمر بازرسی های بروز و برنامه ریزی شده و بازرسی های فوق العاده به دستور رهبری و ریاست جمهوری ور ئیس قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود و روسای سازمان های مرکزی انجام می شود

بازرس کل استان مرکزی افزود : بیش از 1000 مورد نظارت بر مناقصات و مزایده های به شکل سیستمی در سطح استان در سال 94 داشتیم که حدود 23 میلیارد تومان آن ابطال شده است

عشقی در ادامه گفت : در رابطه با شعار سال بخشنامه ای به کلیه سازمان ها ونهاد ها اعلام کرده ایم که از خرید محصولات خارجی امتناع کنند و درصورت نیاز با این سازمان هماهنگی های لازم صورت بپذیرد