رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

نشست هیات پاکستانی با مسئولان منابع طبیعی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست هیات پاکستانی با مسئولان منابع طبیعی استان

نشست هیات پاکستانی با مسئولان منابع طبیعی استان

نشست هیات پاکستانی با مسئولان منابع طبیعی استان

 

هیاتی متشکل از کارشناسان بخش کشاورزی پاکستان  در نشست با  مسئولان منابع طبیعی استان  راهکارهای تعامل و همکاریهای دو سویه را بررسی کردند

یوسفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت : ارائه برنامه های کلی و برنامه های منابع طبیعی و بررسی نحوه مدیریت ها و تبادل تجربیات از جمله اهداف برگزاری این نشست است .