جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهرهای خنداب و جاورسیان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهرهای خنداب و جاورسیان

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهرهای خنداب و جاورسیان

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهرهای خنداب و جاورسیان

نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهرهای خنداب و جاورسیان برگزارشد.

فرماندارخنداب در این نشست گفت: شوراهاباید برای رفع مشکلات مردم تعامل خود را با دستگاه هاافزایش دهند