رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

نشست فرماندار فراهان با مدیر عامل شرکت مخابرات استان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست فرماندار فراهان با مدیر عامل شرکت مخابرات استان

نشست فرماندار فراهان با مدیرعامل شرکت مخابرات استان

نشست فرماندار فراهان با مدیر عامل شرکت مخابرات استان

 

در نشست فرماندار فراهان با مدیرعامل شرکت مخابرات استان ، مشکلات خدمات ارتباطی و اینترنتی این شهرستان بررسی و به پیگیری و حل ان تاکید شد./

عدم آنتن دهی تلفن همراه ، پایین بودن سرعت اینترنت و سامانه فرسوده شبکه مخابرات  مهمترین مشکلاتی بود که مطرح شد./