رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

نشست فرماندار تفرش با مسئولان بخش کشاورزی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست فرماندار تفرش با مسئولان بخش کشاورزی استان

نشست فرماندار تفرش با مسئولان بخش کشاورزی استان

نشست فرماندار تفرش با مسئولان بخش کشاورزی استان

 

در نشست فرماندار تفرش با مسئولان بخش کشاورزی استان مشکلات کشاورزی این شهرستان بررسی شد.

یوسفی مدیر کل منابع طبیعی با بیان اینکه منابع طبیعی پشتوانه جهاد کشاورزی است و89 درصد شهرستان تفرش جز منابع طبیعی است که 72 درصد آن فرسایش پذیر است.

از مهمترین مصوبات این جلسه ساماندهی فروشگاههای ارائه محصولات کشاورزی ، خرید های تضمینی تعاونی روستایی، ساماندهی سموم و تشکل های کشاورزی و حمایت از توزیع دامی وحسابرسی تشکل های کشاورزی است.