جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

نشست اعضای کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده استان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست اعضای کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده استان

نشست اعضای کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده استان

نشست اعضای کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده استان

دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان در اولین نشست اعضای کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده استان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر ارتقای امنیت اجتماعی را به همراه دارد،گفت: این دو فریضه الهی یک ضرورت مهم در جامعه است که اجرایی شدن آن موجب سلامت جامعه می شود.

 مسئول کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده استان هم گفت: امیدواریم با فعال شدن این ستاد و همکاری اعضا ء بتوانیم در جهت تقویت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گام برداریم