سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

نشست اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در معاونت عمرانی - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در معاونت عمرانی

نشست اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در معاونت عمرانی

نشست اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در معاونت عمرانی

این نشست به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و آتش سوزی در مراتع استان بود که به ریاست فیلی معاونت عمرانی استاندار و با حضور بابایی رئیس جهاد کشاورزی ، یوسفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری نظیری سرپرست مدیریت بحران وبرخی فرمانداران شهرستانها برگزار شد و پیشگیری از ایجاد حریق در منابع طبیعی ، میزان خسارت سرمازدگی و آتش سوزی از مهمترین موضوعات جلسه بود

در این جلسه مقرر شد آموزش شهروندان در خصوص پیشگیری و مدیریت حوادث به جد دنبال شود و با خاطیان و کسانی که حادثه آفرین هستند برخورد شود و مکانهای بیشتر در معرض خطر شناسایی شود
شوراهای دهیاری ، بخشداریها و فرمانداریها با تماس بیشتر امداد رسانی کنند .

و در مکانهایی که بیشتر در معرض خطر آتش سوزی و سیل هستند امکانات تهیه و مستقر شود و وظایف هر دستگاه در حین بحران مشخصا تعریف شود

نظیری سرپرست مدیریت بحران استان مرکزی گفت : در حوادث غیر مترقبه جزاستانهای بالای کشور هستیم و همیشه خطر آتش سوزی و سرمازدگی منابع در کمین است و با توجه به برآورد سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر خسارت 161 میلیارد تومانی می بایست این موضوع را مدیریت کرد .