جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نشست اعضای شورای اسلامی شهر خمین - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست اعضای شورای اسلامی شهر خمین

نشست اعضای شورای اسلامی شهر خمین

نشست اعضای شورای اسلامی شهر خمین

 

نشست اعضای شورای اسلامی  شهر خمین

در نشست اعضای شورای اسلامی  شهر خمین با ساداتی فرماندار بر  لزوم توجه بیشتر به مسائل ومشکلات شورا و شهرداری خمین  ، تقویت جایگاه واختیارات شوراها در سطح شهرستان و رفع موانع و مشکلات توسعه این شهرستان تاکید شد .