رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

نخل گرداني و آيين سوگواري در استان مركزي - نمایش محتوای خبر

 

 

نخل گرداني و آيين سوگواري در استان مركزي

Loading the player...

 

نخل گرداني و آيين سوگواري در استان مركزي

نخل را چه در «فم» و چه در محله «ترخوران» شهر تفرش تنها در روز عاشورا آماده مي كنند و مي گردانند. نخل هاي «ميان ده» و «شش ناو» را يك سال در ميان درمي آورند. يعني اگر امسال نخل گرداني «ميان ده»است، سال ديگر نوبت «شش ناو» خواهد بود. تعزيه خواني نيز در اين محله ها به صورت نوبتي انجام مي گيرد. در روز عاشورا نخل را جلوي هيئت حركت مي دهند و به امامزاده محمد(ع) مي برند و هنگام غروب آن را به تكيه برمي گردانند.

نخل محله «زاغرم» را در اين روز تنها در محل چرخانده و به تكيه برمي گردانند. اين نخل را تنها در روزهاي 28 صفر و 21 رمضان از محله خارج مي كنند و آن را به امامزاده مهد مشهد مي برند و پس از عزاداري نخل را به تكيه برمي گردانند.

نخل محلات شبيه به اتاقكي هلالي است كه در پايين به وسيله تيرهاي چوبي به هم وصل مي شوند و روي آن نيز پارچه مي كشند. نخل هميشه در مسجد يا حسينيه نگهداري مي شود. هركدام از اين تيرها متعلق به يك شخص يا طايفه است و از پدر به پسر در يك طايفه دست به دست مي گردد. نخل را در روز عاشورا بيرون مي آورند و هر شخص كه گاه نماينده يك طايفه است، يكي از تيرهاي نخل را به دوش مي گيرد. در «نيم ور» نخل در اتاقكي قرار مي گيرد كه به آن «پانخل» مي گويند.

در شهر محلات به روزي كه نخل و ساير علائم را آماده مي كنند، «علم بندان» مي گويند. نخل را در جلوي دسته حركت مي دهند. در گذشته در جلوي نخل، شخصي حركت مي كرد و چادر شبي به گردن داشت و مردم به داخل آن نقل و شيريني مي ريختند. وقتي كه چادر شب پر مي شد، مقداري از نقل ها را داخل پارچه اي كرده و به نخل مي بستند و در روز يازدهم محرم، اين نقل ها را به عنوان تبرك به مردم مي دادند.

 علاوه بر نخل در روز عاشورا تخت رواني درپيش نخل ها حركت مي دهند. يك نفر لباس شير مي پوشد و روي آن مي نشيند و اشاره به شير بيشه درعصر عاشورا است كه از شهداي صحراي كربلانگهباني مي كرده است. اين شير با سنگ به سرخود مي كوبد و نشان مي دهد كه بسيار از واقعه عاشورا غم زده است.