رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

ناقالی (آیین سنتی فصل زمستان) (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ناقالی (آیین سنتی فصل زمستان) (2)

 

ناقالی (آیین سنتی فصل زمستان)


 

با گذاشت 40 روز از فصل زمستان و افزایش طول روز و گرمی آفتاب در استان مرکزی یخها سطح زمین شروع به آب شدن می کنند و بادهای بهاری می وزند. که نوید سالی پرآب و خیر و برکت برای گوسفنداران و گله داران است. به همین خاطر و به شکرانه گرم شدن زمین چوپان محله با پوشیدن یک لباس مخصوص و بستن زنگله گوسفندان به دور خود اشعاری را سر می دهد.

ناقالی گنده گنده، چل رفته پنجا مونده. که منظور همان چهل روز از زمستان گذشته و پنجاه روز باقی مانده است. چوپان با خواندن این اشعار و ابیات از مردم می خواهد که به او هدیه دهند زیرا او نوید سال پرخیربرکت را برای مردم روستا آورده است.

در واقع این آیین بهانه ای برای شکر گزاری از خداوند و به نوع جمع کردن هدیه توسط جوانان روستا است. امروز این آیین تقریبا از بین رفته و گاهی به صورت نمادین و برای یادآوری در بین مردم اجرا می شود.

کلید واژه ها: ناقالی گنده گنده، آیین سنتی فصل زمستان در استان مرکزی

Kaywords: Naghali in Markazi province, Traditional Regulations of winter