جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

میرزا یوسف آشتیانی (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میرزا یوسف آشتیانی (2)

 


میرزا یوسف آشتیانیمیرزا یوسف اشتیانی معروف به اقا، در سال 1227 هجری قمری متولد شد. پدرش میرزا حسن اشتیانی از ابتدای پادشاهی فتحعلی شاه، مستوفی الممالک ایران و مصدر خدمات بزرگ دولتی بود.

میرزا یوسف مردی متوسط القامت بود و چهره ای متین و آرام داشت،وقتی پدرش در گذشت،با اینکه میرزا بسیار جوان بود، کلیه مشاغل پدری را به او تفویض کردند.

در سال 1287 هجری قمری که ناصر الدین شاه به عتبات می رفت، میرزا یوسف در غیبت پادشاه به کلیه امور مهم کشور رسیدگی می کرد.پس از سفر کربلا که میرزا حسین خان سپهسالار به مقام صدارت عظمی رسید،میرزا یوسف اعراض کرد و دیگر به دربار شاه نرفت.

در سال 1290 هجری قمری که شاه از فرنگ برگشت و میرزا حسین خان مردود شده بود و در رشت مانده بود،میرزا خانه نشینی را جایز ندانست و به در بار رفت، پس از ان که به منزل برگشت شاه دست خطی برایش فرستاد و به این ترتیب میرزا یوسف وزیر کشور، رییس کل دفاتر و محاسبات و خزانه و رییس دارالشورای کبری و ناظم دارالخلافه گردید.

وی در سال 1298 بعد از فوت میرزا حسین خان سپهسالار در مشهد و مراجعت شاه از سفر خراسان ،صدر اعظم مطلق شد.

سرانجام میرزا یوسف در سال 1303 هجری قمری جهان را بدرود گفت و در مقبره خانوادگی در ونک به خاک سپرده شد.


کلمات کلیدی:

میرزا یوسف اشتیانی ،پدرش میرزا حسن اشتیانی، مستوفی الممالک ایران، ناصر الدین شاه، میرزا حسین خان سپهسالار، رییس کل دفاتر، صدر اعظم ،مقبره خانوادگی در ونک


Key word: Mirza Yusef Ashtiani, Mostofi Almmalk