رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

میرزا هاشم آشتیانی (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میرزا هاشم آشتیانی (2)

 

میرزا هاشم آشتیانی


میرزا هاشم آشتیانی پسر میرزا حسن آشتیانی مجتهد معروف بود. میرزا هاشم در دوره‌های سوم تا هشتم مجلس ‌شورای‌ملی به‌‌‌عنوان نمایندگی انتخاب شد. در سال ۱۳۰۲ش ، در مجلس شورای‌ملی، میرزا هاشم در کنار مدرس و مشیرالدوله سرسختانه با جمهوریت رضاخانی مخالفت کرد. وی متمول بود و املاک و مستغلات زیادی داشت

خط و تحریر او هم خوب بود. تألیفاتی در ادعیه و زیارات از ایشان به‌‌‌جای مانده است. "ابواب‌الجنان" بنا به امر ایشان توسط حاج شیخ رضا قاضی تهرانی تألیف شد.

کلمات کلیدی:

میرزا هاشم آشتیانی ، مجلس شورای‌ملی ،میرزا حسن آشتیانی، مدرس


Keywords: Hashim Mirza Ashtiani ,House Shvraymly