رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

میرزا محسن آشتیانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

میرزا محسن آشتیانی

 

   
 

میرزا محسن آشتیانی

 

 

میرزا محسن آشتیانی جد اعلای خاندان آشتیانی می‌باشد. او از مالکین و فئودال‏های بزرگ آشتیان بود و در زمان نادر شاه در آن منطقه حکومتی نیمه مستقل داشت و با شکوه و جلال فراوان زندگی می‏کرد .

وی به کریم‌خان زند هنگامی که مغضوب نادرشاه شد، پناه داد و جان او را حفظ کرد و کریم خان پس از آن‏ که به سلطنت رسید در برابر محبت‏های گذشته، سه فرزند او را به‏نام‏های میرزا کاظم، میرزا هاشم و میرزا آقاسی، به مقامات مهم درباری منصوب کرد .

پس از وفات کریم‏خان فرزندان میرزا محسن آشتیانی به ‏دلیل حُسن خدمت در دربارِ قاجار نیز، همچنان باقی ماندند و تا اواخر دورهٔ قاجار، بیشتر نوادگان میرزا محسن مناصب مهم دیوانی داشتند و اغلب از مستوفیان بزرگ بودند .

پنج تن از نوادگان او،به نام های حسن مستوفی، محمد مصدق، احمد متین دفتری، حسن وثوق، احمد قوام

به نخست‌وزیری ایران رسیدند

هم اکنون شهرستان آشتیان در مرکز استان مرکزی و در شمال شهرستان اراک واقع است، و این شهرستان به لحاظ دانشمندان و بزرگان دینی، علمی و سیاستمدار از مراکز پر افتخار ایران به حساب می آید.

کلمات کلیدی:

میرزا محسن آشتیانی ،شهرستان آشتیان، نادر شاه، فئودال‏های بزرگ

 

Keywords: M. Mirza Mohsen Ashtiani ,Great feudal