رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

مواد مخدر دشمن سلامتی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مواد مخدر دشمن سلامتی

 

آمبولانسی به مرکز اورژنس بیمارستانی می رسد مریض بدحالی را از آمبولانس خارج و به بستری می کنند تیم پزشکی با فوریت تصمیم به جراحی بیمار می گیرند وقتی سینه او را می شکافند بجای قلب یک عدد زیر سیگاری مشابه قلب پر از سیگار سوخته در سینه او مشاهده می کنند. زیرسیگاری و فیلتر ها را از سینه او خارج کرده و یک قلب سالم برایش پیوند می زنند و بیمار به زندگی باز می گردد.