رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

مهمانی خدا چگونه است؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مهمانی خدا چگونه است؟

دانلود

در این اثر گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی (ره) در ماه رمضان با موضوع مهمانی خدا چگونه است؟ بیان شده است

امام خمینی در این باره می فرمایند: مهمانی خدا پرهیز دادن از چیزهای مربوط به شهوات است و باید به آداب روحی ماه رمضان عمل شود

How is the party of God