منطقه کوه آشتیان

 

منطقه کوه آشتیان در شرق استان مرکزی 2200 تا 3020 متر از سطح دریا و متوسط بارندگی 348 میلیمتر و متوسط دمای 12 و 48 درجه سانتی گراد در 17 کیلومتری شمال شرق آشتیان و 95 کیلومتری شمال اراک قرار دارد.

با توجه به کوهستانی بودن و بارندگی و دمای مناسب و غرق فصلی  این منطقه دارای تنوع گیاهی و غنای گونه ای بالا می باشد بطوریکه مطالعه گیاهان دارویی این منطقه و نتایج حاصل از آن کوه بدون تردید می تواند مورد مطالعه دستگاههای اجرایی و سایر محققان قرار گیرد  آشتیان دارای 261 گونه گیاهی است و 35 گونه دارای خاصیت دارویی می باشد گونه هایی که متعلق به 14 تیره گیاهی هستند، تیره هایی مثل نعنا و کاسنی که بترتیب با 9 و 4 گونه دارویی در مکان بالاتری جا دارند.

با توجه به مشاهدات میدانی می توان گفت منطقه کوه آشتیان با توجه به وسعت کم بدلیل اعمال مدیریت جلوگیری از چرای بی رویه  غرق طولانی مدت و شرایط خاص اکولوژی دارای  غنای گونه ای بالا می باشد بطوریکه می توان از برخی گونه های دارویی با پراکنش وسیع و فراوانی بالا بطور مستقیم بهره برداری کرد و یا با جمع آوریبذرهای گیاهان دارویی منطقه و کشت آنها در مناطقی با شرایط اکولوژیکی مشابه به غنی سازی پوشش گیاهان و وفور گیاهان دارویی مناطق تخریب شده کمک نمود.  

 

Loading the player...