مقایسه توسعه ای خمین قبل و بعد از پیروزی انقلاب

مقایسه توسعه ای خمین قبل و بعد از پیروزی انقلاب


 

اینفوگرافی مقایسه شاخص های توسعه ای در شهرستان خمین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

 

آدرس کوتاه :