جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

مقام معظم رهبری-نامگذاری سال 91 - نمایش محتوای صدا

 

 

مقام معظم رهبری-نامگذاری سال 91

مقام معظم رهبری-نامگذاری سال 91

 

شعار سال 91 در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی
گنجینه 1
گنجینه 2