رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری - انتخابات - نمایش محتوای صدا

 

 

مقام معظم رهبری - انتخابات

مقام معظم رهبری - انتخابات


رهبر معظم انقلاب: انتخابات در کشور ما مظهر حماسه سیاسی است.

گنجینه 1