مفهوم «ولایت» در حدیث غدیر

مفهوم «ولایت» در حدیث غدیر


مفهوم «ولایت» در حدیث غدیر

در مقاله حاضر به عنوان مطلع سخن در باب امیرالمؤمنین، علیه السلام، به موضوع «حدیث غدیر» و مفهوم «ولایت» در حدیث غدیر پرداخته شده و با بهره گیری از روایات اهل سنت نشان داده شده که کلمه «مولی» در حدیث غدیر درست به همان معنا که در آیه شریفه قرآن: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » آمده است.

مساله خلافت و جانشینی پیامبر اسلام، صلی الله علیه وآله، از همان آغاز اسلام مطرح بوده است. در پی نزول آیه: (وانذر عشیرتک الاقربین) 1خویشاوندان نزدیکت را انذار ده.

پیامبر اکرم، صلی الله علیه وآله، در اجتماع بنی عبدالمطلب پس از اظهار و ابراز دعوت اسلام فرمود:

(فایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم بعدی؟ )

کدامیک از شما در این «امر» مرا یاری می کند تا اینکه برادر و وصی من و پس از من جانشین من در میان شما باشد؟

و در این میان علی علیه السلام، که کم سال ترین آنان بود پاسخ داد:

(انا یا نبی الله اکون وزیرک علیه. ) ای پیامبر خدا، من در این «امر» وزیر و یاور تو خواهم بود.

پیامبر، صلی الله علیه وآله، نیز دست بر دوش آن حضرت نهاد و فرمود:

(ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم...) این برادر من، وصی من و جانشین من در میان شماست...2

و یا نمونه دیگر، قبل از هجرت پیامبر، صلی الله علیه وآله، به مدینه و در دوران شدائد و سختیها و دشواریهای مکه هنگامی که ایشان دعوت اسلام را بر «بنی عامر» عرضه نمود آنان پرسیدند:

آیا اگر با تو بر «امر» تو بیعت کنیم، سپس خدا تو را بر مخالفینت پیروز گرداند; پس از تو این «امر» از آن ما خواهد بود؟ 3

و پیامبر، صلی الله علیه وآله، در پاسخ فرمودند: الامر الی الله یضعه حیث یشاء. 4

این «امر» به دست خداست; آن را در هر کجا که بخواهد قرار می دهد.

بنابراین مساله خلافت و ولایت «امر» مطلب پنهان و مغفولی نبوده است. هم پیامبر، صلی الله علیه وآله، به آن التفات داشته و آن را ابراز می نمودند و هم دیگران از این مطلب می پرسیدند و تاریخ اسلام موارد فراوانی را در بر دارد که پیامبر، صلی الله علیه وآله، به مناسبتهای گوناگون ابتدائا و یا در پاسخ دیگران، بصراحت و یا اشاره، موضوع و مصداق خلافت و ولایت را طرح می نمودند. 5

 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.