جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

معرفی بیش از 300 واحد تولیدی و صنعتی به بانک ها جهت اخذ تسهیلات ساده - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفی بیش از 300 واحد تولیدی و صنعتی به بانک ها جهت اخذ تسهیلات ساده

معرفی بیش از 300 واحد تولیدی و صنعتی به بانک ها جهت اخذ تسهیلات ساده

معرفی بیش از 300 واحد تولیدی و صنعتی به بانک ها جهت اخذ تسهیلات ساده
حاجی پور رئیس سازمان صنعت ، مکعدن و تجارت استان درحاشیه بازدید از واحد خبر صداو سیما ، به بهانه روز خبرنگار گفت : تا کنون بیش از 300 واحد صنعتی و تولیدی به بانک های عامل جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند که فقط 7 واحد توانسته تسهیلات دربافت کند.

حاجی پور افزود : مهلت بررسی مدارک جهت اخذ وام از معرفی بانک ها تا پایان مرداد مشخص شده و بانک ها موظف اند تا حداکثر پایان شهریور ماه به واخد های مشمول وام تسهیلات پرداخت نمایند.