جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

معرفی ارقام جدید گندم ، جو و صنوبر در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفی ارقام جدید گندم ، جو و صنوبر در استان

معرفی ارقام جدید گندم ، جو و صنوبر در استان

معرفی ارقام جدید گندم ، جو و صنوبر در استان

ارقام جدید گندم ، جو و صنوبر پس از سالها تحقیق و پژوهش در استان معرفی شد.

معاون مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان ، از افزایش تولید و صرفه جویی در آب و چند برابر شدن درآمد خبر داد.

گودرزی افزود : کشت این نوع ارقام گندم و جو تا 30 درصد افزایش بهره وری را دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از این کاشت صنوبر ، سالانه در هر هکتار 12.5 متر مربع بوده افزود : با کاشت رقم جدید، این میزان به 36 متر مربع در هکتار رسیده است.

گودرزی همچنین از افزایش تولید گل محمدی به عنوان یک گیاه دارویی در استان خبر داد و افزود : بیش از 9 هزار گونه گیاهی در استان شناسایی شده است که در هزار و 358  گونه آن داروهای گیاهی است که می تواند منبع ارزشمندی برای استان باشد.