جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

مصطفی قلی خان بیات - نمایش محتوای صدا

 

 

مصطفی قلی خان بیات

مصطفی قلی خان بیات

 

مصطفی قلی خان بیات


 

مصطفی قلی خان ،فرزند عباسقلی سهم الملک در سال 1268 شمسی،درشهر اراک متولد شد.در دوران نوجوانی برای مدت 2 سال به روسیه رفت تا فنون نظامی را فرا بگیرد.

او نتوانست نظام خشن و خشک ارتش روسیه را تحمل کند. بنابراین از مسکو به پاریس رفت و در دانشگاه مهندسی گیربون به تحصیل کشاورزی پرداخت.

وی پس از پایان تحصیلات به ایران مراجعت کرد و بنیانگذار اولین دوره کشاورزی در ایران شد.

او بانی کشاورزی نوین ایران و بنیانگذار دانشکده عالی کشاورزی کرج است.

مصطفی قلی خان به نظام تشکیلات اداری کشاورزی ایران خدمت فراوانی کرد.و از بنیانگذاران اداره صنایع و معادن ایران و وزارت فوائد عامه است.

مصطفی قلی خان در سال 1316 هجری شمسی در گذشت.

کلمات کلیدی:

مصطفی قلی خان ،فرزند عباسقلی سهم الملک، شهر اراک، ارتش روسیه ،دانشگاه مهندسی گیربون ،کشاورزی نوین ایران ،اداره صنایع و معادن ایران


Key word: mostafa gholi khane bayat, City arak