جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

مشکل اصلی کشور بیکاری است - نمایش محتوای خبر

 

 

مشکل اصلی کشور بیکاری است

مشکل اصلی کشور بیکاری است

مشکل اصلی کشور بیکاری است

استاندار مرکزی در ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گفت :مهمترین مساله کشور کار /و رفع بیکاری است.

زمانی قمی افزود: بانکها باید خود را برای شرایط فعالتری آماده کنند و باید مدیران استان در خصوص عملکرد بانک پاسخگو باشند.

او ادامه داد : مدیریت استانی با حضور در بانک ها عملکرد آن ها را بررسی می کند و به مقامات بالاتر گزارش میدهد.

استاندارمرکزی ازمدیران عامل بانک خواست درحضوص جذب منابع بانک برای راه اندازی صنعت راهکارهای مناسبی ارائه دهند وتلاش مضاعف داشته باشند.

دبیرستاد هم گفت: از شانزده هزار میلیارد تسهیلات بانک درستاد اقتصاد مقاومتی 450 میلیارد تومان تسهیلات به استان تخصیص یافته است.

یادگاری افزود : ازمصوبات جلسه تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد بانک ها در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی است.