رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

مشکلات و مسائل مسکن معلولین و مسکن 20واحدی کمیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

مشکلات و مسائل مسکن معلولین و مسکن 20واحدی کمیجان

مشکلات و مسائل مسکن معلولین و مسکن 20واحدی کمیجان

مشکلات و مسائل مسکن معلولین و مسکن 20واحدی کمیجان

در طی سالهای گذشته در شهرستان کمیجان برای رفع کمبود مسکن به خصوص تامین مسکن مورد نیاز معلولین. محرومین. ایثارگران و متقاضیان مسکن مهر طرح الحاق 10 هکتار از اراضی به محدوده شهری اجرا شد و با واگذاری به متقاضیان واختصاص قسمتی از ان به متقاضیان کار ساخت واحد های مسکونی شروع شد که در این قسمت برخی ازانان اقدام به ساخت مسکن نموده وتعداد زیادی هم هیچ اقدامی نکردند که در این حالت پراکندگی زیادی در محل صورت گرفت ضمنا بنیاد مسکن مبلغ 2میلیون تومان از هر واحد بابت اجرای واماده سازی معابر از مبلغ وام نزد خود نگه داشته /نکته قابل توجه اینکه بعد از مدتی این محل به غیر از ساختمانهای ساخته شده مجددا از محدوده شهری خارج گردید که مانع اصلی خدمات رسانی به این محدوده شد.

عدم خیابان کشی در این سایت مسکونی و مشکلات عبور ومرور . عدم ارائه خدمات شهری توسط شهرداری به دلیل خارج بودن از محدوده .و بلا تکلیف ماندن قطعات واگذار شده ونیمه تمام در جهت اخذ وام مسکن و صدور سند ملکی از مهمترین مسائل و مشکلات این قسمت از محدوده شهری کمیجان می باشد.