حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مشکلات مسکن مهر افراد آسیب پذیر شهر مهاجران - نمایش محتوای خبر

 

 

مشکلات مسکن مهر افراد آسیب پذیر شهر مهاجران

شناسه : 252527165

مشکلات مسکن مهر افراد آسیب پذیر شهر مهاجران

مشکلات مسکن مهر افراد آسیب پذیر شهر مهاجران

نواقص در آب و برق رسانی مسکن مهر معلولین و زنان سرپرست خانوار مهاجران در جنوب استان مرکزی اهالی این منطقه را ناراضی کرد .

آنان همچنین خواستار پرداخت طلب های خود از پیمانکار ساختمان بودند .

سرپرست کارگاه مجتمع هزار و 500 واحدی بهزیستی استان مرکزی در پاسخ به مشکلات گفت: چون در هر بلوک تعداد خانوار محدودی ساکن شده هزینه روشنایی راهروها با خود ساکنان است .

بازوند افزود: مشکلات آبرسانی با تعیین مدیر ساختمان قابل پیگیری و حل است .

وی گفت: طلب ساکنان نیز با پرداخت بدهی تعداد دیگری از ساکنان قابل پرداخت است .