جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب

مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در سطح شهرستان خنداب

 

 از مقابل مجتمع اداری (فرمانداری سابق ) سمت میدان طبیعت – میدان امام حسین ( ع) آستان مقدس امامزاده محمد مسعود ( ع)

 زمان : 10/30

 مکان : شهر خنداب

سخنران : سردار پاسدار غیاثی راد

 

از مقابل بخشداری به سمت میدان الغدیر- میدان امام حسین ( ع)

 

زمان : 10/30

 مکان :  شهر جاورسیان

سخنران : حجت الاسلام  صفاهانی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای جوشیران ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  عباسی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای غیینریجه ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  قربانعلی نژاد

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای گازران ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام حاتمی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای دهچال ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  کرمی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای فوران ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  صادقی

 

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای دیز آباد ( بخش مرکزی )

سخنران : حجت الاسلام  صفری

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

 

زمان : 10/30

 مکان : روستای ده نو ( بخش مرکزی )

-سخنران :

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای استوه  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  زیرکی

 

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای استوه  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  زیرکی

 

از مقابل  گلزار مطهر شهدا به سمت  مسجد جامع

زمان : 10/30

 مکان : روستای اقداش  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  پیرزاد

 

از مقابل  گلزار مطهر شهدا به سمت  مسجد جامع

زمان : 10/30

 مکان : روستای مهر سفلی   ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  میر صفی

 

از مقابل  گلزار مطهر شهدا به سمت  مسجد جامع

زمان : 10/30

 مکان : روستای مهر سفلی   ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  میر صفی

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای اناج  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  باقر زاده

 

از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار مطهر شهدا والا مقام

زمان : 10/30

 مکان : روستای دهسد  ( بخش قره چای )

سخنران : حجت الاسلام  نیک فر