جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

مسجد جامع ساوه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجد جامع ساوه

 

مسجد جامع ساوه از قدیمیترین مساجد استان مرکزی است و اولین بنایی است که در سال 1310 جزو آثار ملی ثبت شده است. در این مسجد کتیبه های مربوط به قرن چهارم هجری ثبت شده است که نشان دهنده قدمت 1000 ساله مسجد است. لازم به ذکر است قدمت این مسجد با مسجد جامع یزد و شوش مقایسه می شود.

بنای این مسجد به دوره های سلجوقی، ایلخانی، صفویه و قاجاربر می گردد. دورتادور حیاط مستطیل شکل مسجد جامع ساوه یک گنبد زیبا و شبستان و ایوا نهای بلند و مناره رشید قرار گرفته است یکی از ویژگیهای منحصربفرد این مسجد در مقایسه با مساجد دیگر این است که ایوان ها در کنار هم قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

استان مرکزی– ساوه- مسجد جامع - مسجد جامع یزد- مسجد جامع شوش- گنبد- شبستان– مناره

Key word: markazi province- saveh city – mosque