رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مسجدحاج محمد ابراهیم خوانساری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسجدحاج محمد ابراهیم خوانساری

 

مسجد و مدرسه حاج محمد ابراهیم خوانساری

 

مسجد از ریشه سجده و در قرآن بمعنای خود را به خاک افکندن است و مکان عبادت . در خم کوچه حاج آقا شمس مسجدو مدرسه ای قرار گرفته است بنام مسجد و مدرسه ای قرار دارد بنام حاج محمد ابراهیم خوانساری. این مسجد در زمان آیت الله حائری یزدی ساخته شده است. بانی این مسجد برادر همسر آیت الله حائری یزدی بوده است. مسجد در خارج بافت تاریخی شهر اراک در میان باغات سرسبز و محله عباس آباد فرم معماری این مسجد یکی از کم نظیرترین بناهای دوره قاجار است. در ابتدا بصورت دو ایوانی جلوه می کند که ایوان شمالی بر روی شبستان اصلی مسجد واقع شده است و دارای ارتفاع کمی است. در جلوی این ایوان بهارخواب بزرگی بنا شده است که برای اقامه نماز در تابستان بسیار مغتنم است.  علیرغم  بهره گیری از سبک ها و تکنینک ها و مصالح  متفاوت در ساخت مساجد در ممالک مختلف، حیاط مرکزی یکی از عوامل وحدت دهنده به معماری مساجد  در طول تاریخ بوده است.

 

این عامل در شکل گیری مساجد  دوران اولیه اسلام نیز نقش مهمی داشت است. حیاط مرکزی گرچه در فرهنگ معماری قبل از اسلام نیز بوده است ولی  در ارتباط با  جهان بینی اسلام معانی جدیدی یافته و عامل مهمی در بیان معماری درونگرا که از خصایص ویژه معماری اسلامی است گردیده است.جهت ارتباط بصری نماها از ایوان شمالی طاق نمای زیبایی همانند پل بالکن شمالی زا به ضلع شرقی و غربی وصل می کند. مسجد یک ایوان به سبک بناهای قدیمی دارد. غنای والای معماری مسجد و سبک خاص آن باعث شده از آن به عنوان یک نمونه بدیل در معماری ایران یاد بشود.. شبستان در مساجد به عنوان نماز خانه در دوطرف گنبد  و یا اطراف ایوان ها شکل می گیرد معمولا در زمستان بیشتر استفاده می شود. دارای نورگیر و پنجره هایی هستند. محراب نشان دهنده قبله مسلمین است محراب ها در فرورفتگی بخش از قبله ساخته می شود.     

 

 

" در نگاه بیشتر ببینید "