مسافرت

 

سفر همیشه یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سبد تفریحی خانواده‌ها بوده است. اینکه کجا بروی، چطور بروی، کجا اقامت کنی و چقدر هزینه‌ کنی سئوال‌هایی‌ است که در ابتدای برنامه‌ریزی برای هر سفری مدنظر قرار می‌گیرد.

مقاصد داخلی و خارجی سفر، ‌همواره گردشگران ایرانی را به دو گروه تقسیم کرده؛ ‌دو گروهی که شاید امروز دیگر درست نتوان بین آنها از لحاظ مالی تفاوت چندانی قایل شد. دیگر سفرهای خارجی از آن تنها قشر مرفه جامعه نیست و سفرهای زیارتی و داخلی تنها از آن قشر متوسط و ضعیف. با وجود تفاوت قیمت و ارزش ریال و ارز خارجی حتی کشورهای همسایه، ‌شاهد این هستیم که خانواده‌های متوسط و متوسط رو به ضعیف، ‌با به هر دری زدن، ‌درصدد این هستند که سفری هرچند سه چهار روزه به یکی از کشورهای اطراف هم که شده داشته باشند، ‌سفری با کمترین امکانات و برخورداری از رفاه و تجملات لذا دراین شعر طنز به نقد این فرهنگ رو به گسترش پرداخته می شود 

Loading the player...