مسابقه پیامکی نهج البلاغه

نام برنامه : مسابقه پیامکی نهج البلاغه
  • اعظم کمیزی از اراک
  • داوود حیدری
  • سحر صادقی
  • فرح پاکلی
  • ستایش جولایی
  • علی تلخابی
  • نصرت فتحی

 

توضیحات :

اسامی برگزیدگان مسابقه پیامکی نهج البلاغه