مسابقه وصیت نامه امام(ره) قسمت 1

نام برنامه : وصیت نامه امام(ره)
  • حمید عربی
  • علی حسن تبار
  • حمیده مجیدی
  • محسن فلاحی
  • رقیه قنبری

 

توضیحات :

 

 مسابقه وصیت نامه امام(ره) قسمت 1

برندگان مسابقه برنامه وصیت نامه امام خمینی (ره) پخش سیما در روز 14 خرداد

 اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __