مرزهای استوار

شناسه : 171039003

 

نام شعر: مرزهای استوار

_______________________

تو زادگاه آسمان مردان و نیکانی

این مهد رستم ها، سیاوش ها، کمانگیران

این رودهای عاشقت هم پای اقیانوس

ای هر چه دریا چشمه ی کارون تو ایران

***********

مهد شهیدان نامداران و نمیرانی

این مرزهایت استوار از نام آرش ها

ای لاله های سرخِ دشت یادگاری از

سرداری حلاج ها، خونِ سیاوش ها

***********

این قله های سرفرازت خانه ی خورشید

زانو زده دنیا به بالای دماوندت

فردای تو روشن تر از خورشید خواهد شد

با دانش و عزمِ جوانانِ برومندت

***********

همبستگی هامان شبیهِ کوه های توست

با رودهایت، ما سرِ دریا شدن داریم

چون آسمان آبی ات پاک و سر افرازیم

با خاک تو چون سرو پیوندی کهن داریم

***********

سیلی خروش مردمت دریای آزادی است

ای رودهایت تا ابد جاری و زاینده

یادِ شهیدانت کنارِ نامِ تو جاوید

همچون خلیجِ نیلگونِ فارس پاینده

____________________

شاعر: عباس محمدی