رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

مراسم نخل گردانی تفرش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراسم نخل گردانی تفرش

 

 

روز عاشوراي حسيني در محله فم تفرش، مراسم نخل گرداني صورت مي گيرد.

افراد مسن و پيش کسوتهاي محله نخل را تزئين کرده و در مراسم عزاداري هر يک از اعضاي طايفه ساکن محله زير يکي از تيرهاي نخل را مي گيرند و در پيشاپيش هيئت هاي سينه زني و زنجير زني به حرکت در مي آيند.

مردم نذورات خود را به کسي که در جلوي نخل حرکت مي کند مي دهند. در داخل اتاقک نخل تعزيه خواني مي نشيند و روشه و نوحه مي خواند