جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

مراسم معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

مراسم معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

مراسم معرفی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور در مراسم معرفی مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ،استان مرکزی را از استانهای پیشرو و شاخص در بهره مندی از نعمت آب شرب سالم دانست./

در این مراسم با قدردانی از تلاش حیدری ، یوسف عرفانی نَسَبت به عنوان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان معرفی شد./